Spánok je základom nášho zdravia. Väčšina ľudí to ale výrazne podceňuje. Prespíme tretinu života a momentálne lekári zaznamenávajú civilizačnú chorobu s názvom insomnia. Áno, je to nespavosť, ktorá kvári skoro polovicu populácie. Katastrofické číslo. Všetko je to spôsobené tým,